İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1-Şartların Kabulü: Bu internet sitesine veya mobil uygulamasına girmek ile aşağıda detaylı olarak yer verilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

2-Fiyatlar: Bosphorus International Real Estate internet sitesinde ücretli ve ücretsiz hizmetler vardır. Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hakkımız saklıdır.

3-Kullanım Koşulları: Bosphorus International Real Estate hizmetlerinden yararlanan ve Bosphorus International Real Estate’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, şirket tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Şirket bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Aynı şekilde; Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkımız saklıdır.

4-Sözleşme Tanımları:
Bosphorus International Real Estate: Şirket tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
ÜYE: Şirket’ten ürün veya hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Şirket tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Bosphorus International Real Estate’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi
Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Bosphorus International Real Estate’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve
kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.
KULLANICI: Şirket web sitesini mal veya hizmet almak ya mal veya hizmet almaksızın ziyaret eden kişidir.
LİNK: Bosphorus International Real Estate üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Bosphorus International Real Estate’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İÇERİK: Bosphorus International Real Estate’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

5-Hizmetlerin kapsamı: Şirket’in, Bosphorus International Real Estate üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ve e-hizmet husularından ibarettir. Şirket, Bosphorus International Real Estate üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Bosphorus International Real Estate’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Bosphorus International Real Estate bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Bosphorus tarafından belirlenecek ve Bosphorus International Real Estate’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Bosphorus, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Bosphorus International Real Estate’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

6-Genel Hükümler: Bosphorus International Real Estate üzerinden, Bosphorus’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Bosphorus International Real Estate üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Bosphorus’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. Bosphorus bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Bosphorus’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Bosphorus, işbu Bosphorus International Real Estate ve Bosphorus International Real Estate uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Bosphorus International Real Estate’yi kullanma koşulları ile Bosphorus International Real Estate’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Bosphorus International Real Estate’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Bosphorus International Real Estate’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Bosphorus International Real Estate’nin kullanımı ya da Bosphorus International Real Estate’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.Bosphorus, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bosphorus International Real Estate dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Bosphorus’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Bosphorus çalışanlarının ve yöneticilerinin, Bosphorus yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Bosphorus, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Bu Bosphorus International Real Estate’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Bosphorus International Real Estate’nin sunumu Bosphorus’in ya da Bosphorus’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Bosphorus International Real Estate’deki bilgilerin ya da Bosphorus International Real Estate sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Bosphorus International Real Estate içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtı-mı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Bosphorus International Real Estate yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bosphorus ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Bosphorus hizmetlerini, Bosphorus bilgilerini ve Bosphorus’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Bosphorus’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Bosphorus’in yazılı izni ile mümkündür.

Bosphorus in, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Bosphorus’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onaylayarak, Bosphorus ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için tüm Bosphorus İştirakleri ve diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.
Bosphorus, Bosphorus International Real Estate üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bosphorus aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Bosphorus International Real Estate’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Bosphorus için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Bosphorus’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

7-Sorumluluk: Bosphorus, Bosphorus International Real Estate’ye erişilmesi, Bosphorus International Real Estate’nin ya da Bosphorus International Real Estate’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bosphorus, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Bosphorus International Real Estate’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Bosphorus International Real Estate’nin kullanılması ile Bosphorus’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından sorumlu olmadığı kabul edilmektedir.

8-Yetki: İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZ-LEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bosphorus’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9-Yürürlülük: İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, Bosphorus tarafından Bosphorus International Real Estate içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini Bosphorus International Real Estate’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Bosphorus, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Bosphorus International Real Estate üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

WhatsApp chat